1580223666yp.jpg

Pavel Hlaváč

Radní za Středočeský kraj
A.T.I.C. ČR

Bilateral Meetings

 • (10:15 - 12:15) Morning session
 • (13:15 - 15:00) Afternoon session
1580224031tPropag_-_logo.jpg
DescriptionA.T.I.C. ČR (Association of Tourist Information Centres of the Czech Republic) is an independent, voluntary professional association. The aim of A.T.I.C. ČR is: to be the center of the tourism information network in the Czech Republic, providing the mutual flow of information and the needs of guests, residents of towns, municipalities and business entities; improving the professional level and knowledge of its members;  monitoring, summarizing and transferring experience between members.
A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních center České republiky) je samostatné, dobrovolné profesní sdružení, které je nezávislé vůči vládě, zastupitelským orgánům, politickým stranám, podnikatelským subjektům a organizacím. Cílem A.T.I.C. ČR je: být centrem informační sítě cestovního ruchu v České republice, sloužící k oboustrannému toku informací a potřebám hostů, obyvatel měst, obcí a podnikatelských subjektů;  zvyšování odborné úrovně a informovanosti svých členů;  monitorování, sumarizování a přenášení zkušeností mezi členy.
Organization Type Chamber/Association/Agency
Areas of Activities

Associations, clusters in tourism sector

  1580223946tPropag-logo.jpg
  Idea

  Tourist Information Centres of the Czech Republic

  Offer to participate in the TURISTPROPAG competition, more at www.turistpropag.cz.
  Možnost účasti v soutěži TURISTPROPAG, více na www.turistpropag.cz